Минали анкети:

начало: 24.10.2010 край: 01.11.2010

 

начало: 16.10.2008 край: 05.12.2008

 

начало: 13.09.2008 край: 16.10.2008

 

начало: 19.08.2008 край: 13.09.2008

 

начало: 09.08.2008 край: 15.08.2008

 

начало: 11.07.2008 край: 09.08.2008

 

начало: 17.05.2008 край: 05.07.2008

 

начало: 17.03.2008 край: 09.04.2008