Dirge Inferno
превод - Twisted Whisper, Vera Bathory & Nikola Bathory


Погребална песен от Ада

Мърша е името ми
за онези, избрали да изрекат проклятието.
Трагична серенада,
с Юда до мен.
В готическите зали на срама,
където статуите, студени не съдържаха нищо по-лошо
от убийствата, които извърших
от мрачни, забравени времена.

Целувайки изтощените небеса
той избърса устните от трескавото си освобождение,
желаейки да се разкае
за звяра, който се освободи,
В крехки ръце красотата плаче,
повеждайки дълбоко методично чукане.
Боли неколкократно
Като светът, ранен в краката му.

Погребална песен от Ада

Както е записано, прокълни го!
Остави го да се изтръгне
от гърлата на повалените.
Миналото, най - после дойде.

Дивашка захапка без милост
простираше се из смразяващия въздух.
Този зимен студ, млян за него!
Ако сълзите на радост замъглеят другаде
и църковните камбани се удавят в пукнатините на погибелта,
бурите над нас повалят,
докато светкат светкавици, като раздвоени езици,
Дефлорирайки две по две.

Съскайки недоволно,
той щурмува небесата с електрическо изпразване.
Пикаейки в презрение
върху образите на слабите.
Убивайки всякаква смелост,
великият звяр се надига, неговите развратни жени
плюещи киселина
върху ужасеното лице на мира.

Погребална песен от Ада

Както е записано, прокълни го!
Остави го да се изтръгне
от гърлата на повалените.
Нашето минало най-сетне настъпи.

Дяволски обвързано сърце, розата и тръна
се заключиха и забързаха кръвта.
Луната се разголва, за да закали тълпите
от връхлитащи легиони.
Техните порои настъпват, увенчани от дъха му
Са сенатите и именията на враговете
Докато силата му завладява [също] като неблагодарност
Мъчението на слабите.

Горчиво е името ми!
Отровена звезда, паднала на Земята,
И грееща без срам
в дълбините на нейното възраждане.
Сега тези пещери, превърнаха се в наблюдателна кула,
наблюдавайки безкрайните казарми,
докато водите се превръщат в кръв
и сатените на Ватикана горят.