Lovesick for Mina
превод - Стоян Sternenheim, (редакция Vera Bathory & Nikola Bathory)


Тъгуващ за Мина

Някой може да съзре във Мина
Моята болест,
Но тя беше тази, която
За цяла вечност ме поквари ...

Когато слънцето по непокорните звезди се плъзна,
В ароматния кроеж на нощта,
Целунах нейната уста, като роза тъмночервена
В сън от бял мрамор.
Мислите й тъй чисти като статуя на Весталка [са],
Окичени с божествена благодат.
Тъкмо щях да свърша, когато сбогува се Тя,
Подклаждан от мъка, изписана там по нейното лице

Ох, Мина, развратнице,
Мисли дните ми обсебват
Ох, Мина, развратнице,
Мислите ме завладяват
И трябва да им се подчиня

Казват,че най-тъмният час
Е този преди изгрев
Когато не е по силите на никого
Това дълбоко отчаяние да разсее.
Огнените сенки, които ме преследват,
Като шепот на името й са

Защото зората здрач е
Където нуждите от гроба
Във пламъци трябва да изригнат

Изписани в най-тъмна доба,
Понесени от вятъра горящ,
Поразени от насладата от нея
Думите ми пламват като листа на греха

Престъпваща през огледало,
Принцесата на смарагдовата чаша
С глътка по-близо приближи ме до
Пъкленото минало на любовта

Казват адът нямал ярост
Като жена, презряна от живота.
Когато Небесният съдия и заседателите
Оковат тази жена,
С насилствени добродетели, тайните Й нужди,
Проля моята чужда кръв
И във топли влажни нощи, с бурни захапвания
Дарих я с Рай след потопа.

Изписани в най-тъмна доба,
Понесени от вятъра горящ,
Поразени от насладата от нея
Думите ми пламват като листа на греха

Верона, Маришка, Алийра
Всички невести от стари времена и богини.
Простете желанията ми да съм винаги до нея
Завинаги и винаги, когато моретата се съживяват

Афродита от прегръдката ми
Тъй както Марс (когото устните й умилостивяват)
Разкъсах тези брегове с войни на омраза.
Преди нашият Парис съдбата си
На Елена да обрече, някой може грешка да намери
В това, че трагедията
Тържествува винаги...

Аз все още тъгувам по Мина
Аз все още тъгувам толкова по нея